Kongresové centrum Praha
20. června 2023

Srdečně Vás zveme na sympozium věnované farmakorezistentní epilepsii s názvem Drug-resistant epilepsy in the 21st century: From molecular mechanisms to precision therapies, které se uskuteční v úterý 20. června v Panorama Hall Kongresového centra Praha.

Sympozium pořádá Epileptologické výzkumné centrum EpiReC a proběhne před zahájením letošního 15. kongresu Evropské společnosti dětské neurologie. Při této příležitosti se do Prahy sjede široká odborná veřejnost. Mezi řečníky sympozia budou přední odborníci světové epileptologie včetně takových osobností jako je prezidentka Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE) prof. Helen Cross, prezidentka Mezinárodní asociace dětské neurologie (ICNA) prof. Jo Wilmshurst či koordinátor Evropské referenční sítě pro komplexní a vzácné epilepsie (EpiCARE) prof. Alexis Arzimanoglou.

Registrace na Sympozium k farmakorezistentní epilepsii i na EPNS kongres jsou již otevřeny. Je možné se přihlásit na každou akci zvlášť, společná registrace na obě akce je však zvýhodněná.

Za organizátory EPNS sympozia a kongresu
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP
prezident EPNS Congress 2023

Těšíme se na Vás!