INOVUJEME V LÉČBĚ EPILEPSIE

Společným výzkumem, objevy a inovacemi chceme otevřít cestu k novým účinným způsobům prevence, diagnostiky a léčby epilepsie a zásadním způsobem tak zvýšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

To mě zajímá

AKTUALITY

Pozvání na Sympozium k farmakorezistentní epilepsii

Kongresové centrum Praha
20. června 2023

Srdečně Vás zveme na sympozium věnované farmakorezistentní epilepsii s názvem Drug-resistant epilepsy in the 21st century: From molecular mechanisms to precision therapies, které se uskuteční v úterý 20. června v Panorama Hall Kongresového centra Praha.

Sympozium pořádá Epileptologické výzkumné centrum EpiReC a proběhne před zahájením letošního 15. kongresu Evropské společnosti dětské neurologie. Při této příležitosti se do Prahy sjede široká odborná veřejnost. Mezi řečníky sympozia budou přední odborníci světové epileptologie včetně takových osobností jako je prezidentka Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE) prof. Helen Cross, prezidentka Mezinárodní asociace dětské neurologie (ICNA) prof. Jo Wilmshurst či koordinátor Evropské referenční sítě pro komplexní a vzácné epilepsie (EpiCARE) prof. Alexis Arzimanoglou.

Registrace na Sympozium k farmakorezistentní epilepsii i na EPNS kongres jsou již otevřeny. Je možné se přihlásit na každou akci zvlášť, společná registrace na obě akce je však zvýhodněná.

Za organizátory EPNS sympozia a kongresu
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP
prezident EPNS Congress 2023

Těšíme se na Vás!

O projektu

Současný exponenciální technologický rozvoj ve spojení s multidisciplinární synergií přináší jedinečné možnosti pro inovativní poznatky na poli výzkumu epilepsie a její léčby.

Moderní výzkum epilepsie, zkvalitnění diagnostických metod, vývoj nových léčiv, jejich úspěšný a rychlý přenos do klinické praxe vyžaduje těsnou a efektivní spolupráci nejen mezi experimentálními a klinickými epileptology, ale také molekulárními biology, matematiky, bioinženýry, biochemiky, farmakology a celou řadu dalších specializací, které spojuje společné výzkumné téma – epilepsie.

EPILEPTOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM (EpiReC)

  • představuje unikátní platformu v ČR specializovanou na epilepsii, propojující výzkum s klinickou praxí

  • bude silnou výzkumnou skupinou, respektovanou na mezinárodní úrovni

  • udává nové globální směry ve výzkumu a léčbě epilepsie

  • využije výstupy v klinické péči o pacienty s epilepsií, což přinese nejenom zlepšení péče, ale i její zefektivnění

  • umožní efektivnější začlenění do mezinárodních konsorcií předních epileptologických pracovišť, jež jsou farmaceutickými, či technologickými společnostmi primárně oslovována při testování nových léčiv, či nových léčebných postupů

  • unikátnost spočívá v existenci multioborových týmů a translačním výzkumu, který umožní přinést nové poznatky od molekulární úrovně

  • plánuje smluvní výzkum orientovaný především na preklinické testování nových léčiv a léčebných postupů v experimentálních modelech epilepsie a záchvatů a na klinické studie na unikátních souborech dospělých, či dětských pacientů s epilepsií, kterými centrum disponuje

  • vytvoří inovativní prostředí, které přiláká špičkové vědecké týmy (především juniorské)

PARTNEŘI

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. je přední výzkumná instituce, která se zabývá výzkumem v oblasti normální i patologické fyziologie a soustředí se především na studium mechanismů vzniku závažných onemocnění člověka, jako např. cévní a mozkové příhody, diabetes, dědičné metabolické poruchy a neurodegenerativní onemocnění.

V Centru zajišťuje základní a preklinický výzkum i zpracovávání a hodnocení dat.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy patří mezi nejlepší lékařské fakulty v ČR. Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech.

V Centru zajišťuje základní, preklinický a klinický výzkum.

Fakultní nemocnice Motol je příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a patří mezi nejvýznamnější zdravotnické instituce v České republice. Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškeré oblasti poskytování zdravotní péče a v řadě oborů i péči vysoce specializovanou.

V Centru zajišťuje klinický výzkum.

Fakulta elektrotechnická ČVUT je fakultou Českého vysokého učení technického. Vychovává odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky.

V Centru zajišťuje zpracovávání a hodnocení experimentálních i klinických dat.

MANAGEMENT

Řídící struktura projektu sestává z řídícího výboru, z vedení projektu a vědecké rady.

Řídící výbor dbá na zachování účelu, vize, mise a na řádné hospodaření projektu. Má sedm členů, zastoupeni jsou všichni partneři.

Management (vedení projektu) je výkonným orgánem projektu. Má dva členy, a to Vedoucího projektu a Zástupce vedoucího projektu.

Vědecká rada poskytuje zejména zpětnou vazbu ohledně vědecké koncepce a předkládá doporučení prioritních výzkumných témat. Má osm členů.

Předseda řídícího výboru

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Místopředseda řídícího výboru

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR

Člen řídícího výboru

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Člen řídícího výboru

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Motol

Člen řídícího výboru

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Člen řídícího výboru

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

Člen řídícího výboru

MUDr. Jana Zárubová

Fakultní nemocnice Motol

Vedoucí projektu

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Zástupce vedoucího projektu

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR

VĚDECKÁ RADA

Vědecká rada je složena z mezinárodně uznávaných odborníků v oblasti epileptologického výzkumu a vědeckých reprezentantů farmaceutických firem

Marek Babjuk

Department of Urology, Second Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Dean of Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague, CZ

Stéphanie Baulac

Paris Brain Institute, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Helen Cross

University College London, Great Ormond Street Hospital for Children, London, United Kingdom

Marco de Curtis

Foundation of the Carlo Besta Neurological Institute, IRCCS, Milan, Italy

Michael Duchowny

Nicklaus Children’s Hospital, Department of Neurology, University of Miami School of Medicine, Miami, FL, USA

Stefanie Dedeurwaerdere

Union Chimique Belge (UCB Pharma), Brussels, Belgium

Merab Kokaia

Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden (TBC)

Hana Kubová

Department of Developmental Epileptology, Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

KONTAKT

Vedoucí projektu

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

premysl.jiruska@lfmotol.cuni.cz

tel. +420 257 296 202